Category: Ügyintézők

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvíz elvezetés

Tisztelt Mályi Lakosok! Ezúton értesítem Önöket, hogy községünkben 2020. július 9. napján a TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00018 projekt keretén belül megkezdődik a belterületi vízrendezés kivitelezése. A kivitelezés során megvalósul a csapadékvíz elvezetése és szikkasztása, burkolt és áttört...

Tájékoztatás a Mályi Tündérkert Bölcsőde megalapításának legfontosabb kérdéseiről

Tájékoztatás a Mályi Tündérkert Bölcsőde megalapításának legfontosabb kérdéseiről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 2021. január 01. napján megnyitja kapuit, a Mályi Tündérkert Bölcsőde. Az intézmény kivitelezési munkáira községünk 129.999.535,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, azonban az érvényesen lebonyolított közbeszerzés alapján, a...

Tájékoztatás a Mályi strand kivitelezésével kapcsolatban

Tájékoztatás a Mályi strand kivitelezésével kapcsolatban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 2020. júniusában megkezdődtek a strand kivitelezési munkálatai. Az építési terület átadásra került a kivitelező Sport-Bau Trade Kft. részére. A strand kialakításához szükséges terület, a munkálatok befejezéséig lezárásra került, melynek...

Tájékoztatás Mályi Község honlapjának megújulásáról

Tájékoztatás Mályi Község honlapjának megújulásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy több észrevétel érkezett azzal kapcsolatban, hogy Mályi Község honlapja bonyolult és átláthatatlan. Jelenleg folyamatban van a honlap átszerkesztése, melynek eredményeként – reményeink szerint – könnyebb lesz rajta eligazodni. Célunk...

Tájékoztatás szociális ellátásokról

Tájékoztatás szociális ellátásokról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. június 01. napjától A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2020.(VI.12.) számú rendeletben, valamint a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő...

Bölcsődevezetői álláspályázat

Bölcsődevezetői álláspályázat

Mályi Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mályi Tündérkert Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő...

Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

Mályi Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet Mályi, belterület 281/25. hrsz-ú, természetben a Mályi, Móra Ferenc u. 11. sz. alatt található ingatlan értékesítésére Pályázat kiíró szerv neve, címe: Mályi Község Önkormányzata, 3434 Mályi, Széchenyi u. 4....

Bölcsőde igényfelmérés

Bölcsőde igényfelmérés

Kedves Szülők! Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy községünkben 2021. január 02. napjától megnyitja kapuit a Bölcsőde. Szeretnénk előzetesen felmérést végezni a gyermeklétszámmal kapcsolatban. Kérjük Önöket, hogy aki január 02-tól igényt tart a bölcsődei ellátásra,...

Engedélyköteles tevékenységre irányuló kérelem benyújtása elektronikusan

Engedélyköteles tevékenységre irányuló kérelem benyújtása elektronikusan

Tisztelt Ügyfeleink! A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján  – azokban az ügyekben , ahol a települési önkormányzat jegyzője államigazgatási hatáskörben jár el – engedélyköteles tevékenységre irányuló...

AJÁNLATTÉTELI  KIÍRÁS

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS

 Ajánlatkérő neve:                 Mályi Község Önkormányzata Ajánlatkérő címe:                  3434 Mályi, Széchenyi u.4. Ajánlatkérő levelezési címe: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4. Képviselő neve:                      Viszokai István

Font Resize