Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00487

Projektmenedzsment Nord Tender Kft                         3525 Miskolc, Kossuth u. 3.2/1   nettó 137 794 Ft
Számítástechnikai eszközök beszerzése Source Management Kft

3534 Miskolc, Alkotás u. 2. 1/1

 nettó 2.493.000 Ft
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelés, élesítés feladatainak elvégzése COMPROD KFT

3976 Révleányvár, Homok u. 4.

 nettó 2.665.000 Ft

 

 

 

Támogatás összege (Ft) 6 999 995 Ft
Összköltség (Ft) 6 999 995 Ft (100%)


A projekt részletes szakmai tartalma:

A projekt keretében az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzésére kerül sor üzembe helyezéssel együtt.Önkormányzatunk az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni, melyek tekintetében az adatminőség javítását és migrációját szükséges elvégezni: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás), az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.
Vállaljuk továbbá az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeinek kialakítását.
Módosítandó szabályzatok: IT biztonsági szabályzat, Iratkezelési szabályzat,Adatvédelmi szabályzat

Mályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának meghatározó szerepe van a település működésében/működtetésében, az önkormányzati döntések végrehajtásában. A Hivatal ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazon jogköröket, amelyeket a jogszabályok megállapítanak, és amelyekkel a polgármester, vagy a jegyző a Hivatal szervezeti egységeit megbízza. A Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzat munkavállalói. Az önkormányzatok gazdálkodását 3 fő pénzügyes,az iratkezelést 1 fő iktatós,Az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartást 1 fő munkavállaló,az önkormányzatok adóügyeit 2 fő munkavállaló, az ipar- és kereskedelmi ügyintézését 2 fő munkavállaló,a hagyatéki leltár vezetését 1 fő munkavállaló látja el. A képzésen résztvevő önkormányzati dolgozók aránya (az ASP szakrendszereket használó munkatársak körében) 100%. További célcsoport Mályi Község lakossága, 4358 fő.

Az önkormányzat eszközállománya jelentősen elavult, frissítését, cseréjét a szűkös anyagi forrásaink nem tették lehetővé. A projekt keretében érintett munkaállomásokon, jelenleg a legtöbb számítógép és kapcsolódó periféria működése instabil, lassú, nem támogatja a hatékony ügyintézés megvalósítását.
A tevékenység keretében az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterek teljesítése/túlteljesítésével, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzését valósítjuk meg.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása:
Módosítandó szabályzatok:
-IT biztonsági szabályzat
-Iratkezelési szabályzat
-Adatvédelmi szabályzat

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása a cél, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.
Önkormányzatunk 8 szakrendszerekhez kíván csatlakozni, melyek tekintetében az adatminőség javítását és migrációját szükséges elvégezni.
A tevékenység keretében az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során tesztelni, illetve ellenőrizni szükséges a kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat.
Projektmenedzsment tevékenység keretében jelentős szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező szakember bevonásával kívánjuk biztosítani a projekt zavartalan megvalósítását, a vállalt határidők és kötelezettségek teljesítését.
A pályázatban szereplő horizontális vállalások megvalósítását vállaljuk.A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek megvalósítását vállaljuk összhangban a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal.

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozáshoz a pályázatban beszerezni kívánt eszközökön túl rendelkezésre áll a rendszerek működéséhez szükséges teljes infrastruktúra, megfelelő mennyiségben és minőségben. Így rendelkezésre áll megfelelő internet hozzáférés és hálózati infrastruktúra, valamint nyomtató kapacitás.
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás eredményessége érdekében a projekt megvalósítás időszakában biztosítani fogjuk back office oldalon, a saját szakértői apparátus rendelkezésre állását. Ugyanakkor több tevékenység esetében, külső szakértő bevonása szükséges. Hivatalon belül nem áll rendelkezésre megfelelő informatikai, jogi, igazgatásszervezési szakértelem és kapacitás az elvégzendő tevékenységek szakszerű megvalósítására.
Mályi Község Önkormányzata elkötelezett a projekt megvalósítása érdekében.

A projekt időtartama: 2016.11.01-2018.06.30.

A projekt várható befejezése:2018.06.30.