Hatályos rendeletek

Hatályos rendeletek 

 Módosítások
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata SZMSZ 3_2018.III.19
Vagyongazdálkodási rendelet  9_2015  22_2015
A képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet 27_2014
Mályi község címeréről és zászlajáról 11_2017
A helyi rendeleteke előkészítéséről és véleményezéséről szóló önkormányzati rendelet 21_2011
Helyi Építési Szabályzat  Helyi-Építési-Szabályzat  23_2015
 14_2017 Partnerségi rendelet  7_2017   30_2017 (IV.20.) önk.határozat
Iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 10_2016
Építményadóról szóló önkormányzati rendelet 19_2015  19_2017
Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 18_2015
 A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet  4_2018
Hulladékgazdálkodásról  szóló önkormányzati rendelet  16_2015  4_2016
A nem közművel  összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályai 1_2015
Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet  12_2010
2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2_2018  Költségvetési táblák
2016. évi zárszámadás  9_2017
2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet I. sz módosítása  13_2017  Költségvetési táblák
2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet II. sz módosítása 18_2017  Költségvetési táblák
 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet II. sz módosítása  14_2016  koltsegvetesi-tabla
Szociális rendelet 4_2015  12_2017
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 15_2017
Az egészségügyi ellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 15_2016
 Mályi Község Névhasználatáról  17_2016
A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 5_2007  19_2007
A közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 20_2003
Filmforgatás célú közterület használatról szóló önkormányzati rendelet 11_2013
Közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 18_2014
A 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 1_2018
A környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet 17_2004
A szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet 7_2014
Civil szervezetek támogatása szóló önkormányzati rendelet 5_2017 (IV.21.) önk.rendelet  17_2017 (XI.01.) 
A kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet  11_2015
 Sport szervezetek támogatása szóló önkormányzati rendelet  6_2017 
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet 1_2014
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről 4_2017 
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapításról szóló önkormányzati rendelet 8_2014
Az avar és kerti hulladék égetése, valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 9_2014
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet 11_2014
A köztisztaság és településtisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet 14_2014
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet 10_2014
A szeszes ital árusítás és közterületi fogyasztás tilalmáról szóló önkormányzati rendelet 24_2014 
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet  10_2017