Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése

A rendelet-tervezetek véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges 2016.12.26. napjáig: jegyzo@malyi.hu

A rendelet tárgyára való tekintettel a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 21/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet alapján   / 21_2011 / társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását.

A társadalmi egyeztetés a rendeletek tartalmára való tekintettel jelen esetben szükséges, és ennek javasolt formája az önkormányzat hivatalos honlapján (http://malyi.hu/rendelettervezetek-tarsadalmi-egyeztetese/) megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés.

A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.

Mályi község címeréről és zászlajáról, használatuk rendjéről

Rendelettervezet_zászló, címer