Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság

 

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
Bihari Attila  képviselő elnök
Dr. Sömjéni Éva  képviselő tag
Bodnárné Tóth Zsuzsanna  képviselő tag
Boros Gyula képviselő tag
Gál János  nem képviselő bizottsági tag tag

 

Ügyrend
2016. évi munkaterv  2016. évi munkaterv
 2017. évi munkaterv
 2018. évi munkaterv  ÜJVB_Munkaterv_2018